Pravidlá organizácie Amatérskej volejbalovej ligy Slovensko.

Hráči v AVL nie sú poistený, každý sa účastní na vlastné nebezpečie.

Základné ustanovenia

  • Družstvá sa stávajú účastníkmi AVL zaplatením štartovného pre daný región – kraj a zaslaním súpisky. Musia ho splniť do vypísaného termínu.
  • Za každé družstvo smie nastúpiť iba hráč a hračka uvedená v tej dobe na súpiske daného družstva. Hráč môže byť uvedený iba na jednej súpiske jedného regiónu (tzn. je možný štart v ďalších mestách AVL, okrem účasti na Celoštátnom finále, kde môže hráč štartovať iba za jedno družstvo, aj keď si vybojoval účasť v ďalšom regióne). Nie je možné byť na súpiske družstva v 1. lige AVL a hrať zároveň aj v družstve 2. (3., 4.) lige AVL (alebo opačne) atď. Neoprávnený štart je riešený kontumáciou zápasu.
  • Na finálovom turnaji smie nastúpiť hráč a hračka daného družstva, ktorí sú uvedení na súpiske a nastúpili za toto družstvo už minimálne na dvoch turnajoch (preto sú na súpiskách kolonky 1.TU a 2.TU, v ktorých kapitán vo vlastnom záujme vyplní s organizátorom na každom turnaji zaškrtnutím účasť jednotlivých hráčov na turnajoch).

Na turnajoch AVL nastupujú hráči:

  • Muži s obmedzením účastníkov Extraligy a 1.ligy v lehote 365 dni pred danou športovou akciou (účasť sa overuje na súpiske v danej alebo minulej sezóne, pokiaľ spadá do 365 dňovej lehoty)
  • Ženy bez obmedzenia
  • Zostavenie základnej šestky na základe pravidla o zmiešaných teamoch vo forme 2+4 povinné alebo 3+3 dobrovolné, pričom prvé číslo udáva počet žien a druhé počet mužov.

Profesionál – športovec v takomto prípade obvykle denne trénuje, často aj niekoľko hodín alebo sa na „plný úväzok“, účastní súťaži na medzinárodnej alebo aspoň národnej úrovni a je registrovaný národnou federáciou – asociáciou v tíme s príspevkami rôznych hodnôt pre registrovaných hráčov.

Poloprofesionál – športovec, ktorý je účastníkom tréningu v rozsahu niekoľko až desiatok hodín cez týždeň, registrovaný v niektorom športovom zväze a pravidelne sa účastní v štátnych súťažiach.

Amatér – rekreant – príležitostne športuje v rozsahu maximálne niekoľkých hodín týždenne, bez oficiálnej registrácii v štátnej športovej federácii s príspevkami, ale naopak s registráciou v rekreačných čisto amatérskych súťažiach bez príspevkov, hradí si väčšinou 100% nákladov na účasti v zápasoch.