Kategórie spolupráce:

AVL SK ponúka možnosti vstupu našich partnerov do procesu financovania jednotlivých projektov – volejbalových eventov v nasledujúcich kategóriách: