Vážení priatelia,
poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je jednou z mála príležitostí, ako môžete bezprostredne, bez vlastných nákladov či záväzkov, podporiť tak dôležitú oblasť spoločenského života akou je práca v oblasti športu.

Poukázanie 2 – percentnej dane je v tomto smere najdôležitejším prostriedkom, ako sa Vaša pomoc dostane priamo k nám.

Rozhodnite sa podporiť nás a my vám dokážeme, že ste sa rozhodli správne!

PODPORTE AVL turnaje a darujte 2% zo svojich daní. Všetky sa Vám v nejakej forme vrátia veď turnaje sú hlavne pre VÁS.

Kontakt rfasang@avlsk.sk pre viac informácií a návod ako darovať 2% pre AVL SK.

2% z daní
Ako sa k nám dostane Vaša pomoc?
Som zamestnanec
Ako na to
Do 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť, no často je ochotný pripraviť ho aj neskôr.
Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohtoPotvrdenia o zaplatení dane.
Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Potvrdenia o zaplatení daneVyhlásenie o poukázaní 2 %
Na doplnenie
Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Daňové priznanie si podávam sám
Ako na to
Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typuA (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 10. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:
OZ Volejbal Košická zaregistrované MV SR 10.2.2012
pod číslom VVS/1-900/90-391 08
IČO 42260027
DIČ 2023444885
č.ú.VUB banka, 2989759156/0200

Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Daňové priznanie typu ADaňové priznanie typu B
Na doplnenie
Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Som právnická osoba
Ako na to
Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie preprávnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:
OZ Volejbal Košická zaregistrované MV SR 10.2.2012
pod číslom VVS/1-900/90-391 08
IČO 42260027
DIČ 2023444885
č.ú.VUB banka, 2989759156/0200

Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.
Daňové priznanie pre právnické osoby
Na doplnenie
Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

AK ste sa rozhodli darovať nám 2% tak pošlete info na avlsk@avlsk.sk a my Vám pošleme správny formulár alebo ho môžete stiahnúť TU.

ĎAKUJEME